Privacybeleid

Albert Heijn B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Albert Heijn verzamelt en verwerkt van gebruikers van de website.

Albert Heijn B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Albert Heijn B.V. verzamelt en verwerkt van gebruikers van de website ah.nl/buitendag.

Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Albert Heijn gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op de AH Buitendag website. Albert Heijn raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Wanneer je je inschrijft om een locatie te bezoeken verwerkt Albert Heijn de door jou opgegeven persoonsgegevens, zoals je naam en e-mail adres, zodat wij je inschrijving kunnen bevestigen en je indien nodig aanvullende informatie over de AH Buitendag kunnen sturen. Deze gegevens worden verwijderd binnen 1 maand na de AH Buitendag. Indien de AH Buitendag door omstandigheden niet door kan gaan zullen wij hierover ook contact met je opnemen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 20 februari 2018.

Op de AH Buitendag website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Ben jij jonger dan 16 jaar?
Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Albert Heijn verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.

Hoe beveiligen wij je gegevens?
Albert Heijn B.V. gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF, 2011).

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Albert Heijn B.V. over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:
Albert Heijn B.V. afdeling Klantenservice, Provincialeweg 11, 1506 MA, Zaandam.

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je tijdens werkdagen contact opnemen met de afdeling Albert Heijn Klantenservice via ah.nl/klantenservice of door te bellen naar 0800- 0305.