Algemene voorwaarden

Aldus opgemaakt te Zaandam op 21 februari 2018.

 • De AH Buitendag zal plaatsvinden op maandag 2 april 2018, Tweede Paasdag, op bijna 100 locaties verspreid door Nederland. Op ah.nl/buitendag kun je de deelnemende locaties vinden.
 • Deelname aan de AH Buitendag is gratis.
 • Je dient je van tevoren in te schrijven voor de AH Buitendag. Dit kan via ah.nl/buitendag. Je kan je inschrijven bij een locatie naar keuze. Je kunt natuurlijk ook meerdere locaties bezoeken die dag.
 • De locaties zijn van 11.00-13.00 – 14.00-16.00 geopend, tenzij anders staat aangegeven op de site. Je kunt op de site ah.nl/buitendag per locatie de openingstijden vinden.
 • Aangezien er geen controle op inschrijving wordt gedaan op de locaties zelf, kan het zijn dat door onverwacht enthousiasme en bezoek van personen die zich niet ingeschreven hebben, een locatie op een gegeven moment vol is. Indien dit zo is wordt dit bij de locatie aangegeven.
 • Kinderen (onder de 18) zijn natuurlijk zeer welkom, echter wel onder begeleiding van een volwassene.
 • Gelieve je huisdieren thuis te laten.
 • De organisatie beschikt niet over een garderobe.
 • Je betreedt de locatie geheel op eigen risico.
 • Je bent op bezoek bij een boer/teler/leverancier en dient je daarom aan de huisregels van de locatiete houden.
 • Het nuttigen van drugs is ten strengste verboden.
 • Het nuttigen van alcohol is streng verboden voor personen onder de 18.
 • Het is verboden om zelf alcoholhoudende dranken mee te brengen en te nuttigen op locatie
 • U bevindt zich op privé terrein. Eigenaar en leidinggevende zijn altijd gemachtigd een bezoeker te weigeren of toegang te ontheffen.
 • Afval dient u te deponeren in de beschikbare afvalbakken en/of afvalzakken.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terrein zal u de toegang tot het terrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden.
 • Ongewenst gedrag kan leiden tot verwijdering van het terrein.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels kan u de toegang tot de AH Buitendag geweigerd of ontzegd worden. In het geval dat u de toegang ontzegd wordt dient u het terrein per direct te verlaten.
 • In overige situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 • Op een aantal locaties worden foto’s gemaakt, die door ons alleen gebruikt worden in promotiematerialen voor een volgende AH Buitendag.
 • Ook bij minder goed weer gaat de AH Buitendag door. Uiteraard kan het dan wel voorkomen dat er lokaal een aangepast programma geldt.
 • In geval van een calamiteit kan het zijn dat het bezoek naar de locatie niet door kan gaan. Indien dit het geval is zullen wij contact met je opnemen via Facebook en/of de mail.
 • Albert Heijn behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

Aldus opgemaakt te Zaandam op 21 februari 2018.